1257/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ,

09/09/2022 - 08:34

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 31 06Β - 023 25 33Α
37 31 06Β - 023 25 37Α
37 31 04Β - 023 25 33Α
37 31 04Β - 023 25 37Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 31 18Β - 023 24 37Α
37 31 18Β - 023 24 44Α
37 31 13Β - 023 24 37Α
37 31 13Β - 023 24 44Α