1227/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ.

02/09/2022 - 10:08

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΒΑΘΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ 'ΚΑΡΠΕ ΝΤΙΕΜ' Ν.Θ.959 ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ: 40 37 24Β - 24 34 27Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.