1194/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

27/08/2022 - 07:35

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 38 18Β - 019 57 36Α
39 38 18B - 019 58 15A
39 38 48B - 019 58 15A
39 38 48B - 019 57 36A
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ