167/2016 167/2016 - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΙ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

08/02/2016 - 12:41

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΙ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 45 24Β - 027 12 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.