1140/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΠΑΞΩΝ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ. ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.

12/08/2022 - 12:12

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΠΑΞΩΝ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ. ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 09 55B - 020 13 24A
ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 35 ΜΕΤΡΑ.