1139/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

12/08/2022 - 12:11

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1136/2022.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 45 37Β 022 51 43Α