1103/2022 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΤΡΙΖΟΝΙΑ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΟ.

05/08/2022 - 13:25

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΤΡΙΖΟΝΙΑ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΟ.
ΤΗΝ 071400Ζ - 071730Ζ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ ΣΗΜΕΩΝ:
38 22 47Β - 022 04 37Α
38 22 33Β - 022 04 42Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.