1101/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

05/08/2022 - 10:08

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1080/2022.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Ρ/Κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
AΠΟ 06 ΑΥΓ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 48 46Β - 023 28 55Α
37 49 38Β - 023 29 07Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ.