1100/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

04/08/2022 - 09:30

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
38 45 30Β - 022 51 35Α
38 45 32Β - 022 51 36Α
38 45 34Β - 022 51 36Α
38 45 34Β - 022 51 39Α
38 45 35Β - 022 51 34Α
38 45 32Β - 022 51 36Α
38 45 34Β - 022 51 36Α
38 45 33Β - 022 51 39Α
38 45 35Β - 022 51 39Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ