1090/2022 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

02/08/2022 - 10:38

ΠΡΟΑΓΓΕΛΕΙΑ 972/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'MSV ALCYONE'
ΑΠΌ 02 ΑΥΓ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 04 38Β - 025 20 03Α
37 04 36Β - 025 19 54Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.