1084/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6518).

02/08/2022 - 10:03

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 20 07Β - 023 55 14Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.