1080/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ.

31/07/2022 - 11:46

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΕΙΩΝ 722/2022, 823/2022
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ,
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ'.
AΠΟ 01 ΑΥΓ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 53 40Β - 023 29 10Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 150 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΗ