1079/2022 - ΣΥΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΡΕΝΙΑ.ΦΑΝΟΣ ΦΡΥΝΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6510)

31/07/2022 - 11:45

ΣΥΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΡΕΝΙΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΦΡΥΝΗ:
40 19 07Β - 023 57 52Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.