1063/2022 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. NHΣΙΔΑ ΦΥΜΑΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΤΡΑΧΗΛΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7600)

28/07/2022 - 10:52

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. NHΣΙΔΑ ΦΥΜΑΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΤΡΑΧΗΛΙ. ΑΣΠΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 35Β - 026 23 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.