1039/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 2415)

22/07/2022 - 10:29

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 26 04Β - 023 06 49Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.