1010/2022 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

15/07/2022 - 09:34

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ''ΑΠΟΘΗΚΕΣ''
ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΘΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΕΚΑΤΟΝΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΠΤΑ (121,37) ΜΕΤΡΩΝ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.