997/2022 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 7310)

12/07/2022 - 13:10

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ ''6''
3ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 05 05Β - 026 05 31Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.