995/2022 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

12/07/2022 - 10:45

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.
ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΘΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (0,50) ΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (0.65) ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.