Εκτύπωση αυτής της σελίδας

990/2022 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ.8020)

11/07/2022 - 11:07

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΕΞΩΘΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 52 40Β - 024 44 03A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.