985/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

10/07/2022 - 08:25

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΑΓΜΕΝΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΠΟΝΤΙΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ, ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΠΌ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΜΗ ΣΗΜΕΙΑ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 47 50Β - 023 46 28Α
37 47 47Β - 023 47 20Α
ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 48 47Β - 023 45 54Α
37 48 44Β - 023 45 58Α
37 48 41Β - 023 46 05Α
37 48 33Β - 023 46 09Α
37 48 28Β - 023 46 09Α
37 48 25Β - 023 46 00Α
37 48 18Β - 023 46 03Α.