912/2022 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7200).

23/06/2022 - 09:24

ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 06 13Β - 026 33 35Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ