911/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΘΑΣΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

22/06/2022 - 13:42

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΘΑΣΟΥ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ .
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 59 14Β - 025 07 14Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.