903/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4994)

22/06/2022 - 10:15

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ'
ΚΕΦΑΛΗ 'Α' ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 48 14Β - 023 46 29Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.