902/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4990,1)

22/06/2022 - 10:14

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 'Β' 1ος ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 48 15Β - 023 46 31Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.