901/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4990)

22/06/2022 - 10:12

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 'Α' 1ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 48 16Β - 023 46 29Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.