892/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΦ (4625).

18/06/2022 - 18:25

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ''6''.
4ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
37 58 51Β - 023 24 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.