890/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΊ΄ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 5631)

17/06/2022 - 20:12

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΊ΄ΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
38 28 09Β - 23 35 35Α
ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ KAI ΑΠΕΚΟΠΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.