860/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΌ E/A ΦΙΛΙΑ.

11/06/2022 - 21:20

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 844/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΌ
E/A ΦΙΛΙΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
38 52 28Β - 022 35 57Α
38 54 15Β - 022 54 59Α
39 03 25Β - 023 10 53Α
ΚΑΙ ΤΗΝ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
39 03 25Β - 023 10 53Α
39 03 51Β - 023 03 00Α
39 19 13Β - 023 00 28Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ