831/2022 - ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑΣ ΜΝΗΜΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 5600)

06/06/2022 - 12:12

ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑΣ ΜΝΗΜΑ. ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ''ΠΟΛΙΤΙΚΑ'':
38 34 35Β- 023 31 55Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ