826/2022 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 3435)

03/06/2022 - 19:02

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ 'ΓΑΥΔΟΣ' ΣΕ ΘΕΣΗ:
34 50 49Β - 024 07 08Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.