824/2022 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ

03/06/2022 - 18:59

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (05) ΝΑΥΔΕΤΩΝΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ
60 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ.
ΥΨΟΣ ΦΑΝΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ ΦΑΝΩΝ 1,5 Ν.Μ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
1) 37 24 46Β - 025 20 43Α
2) 37 24 46Β - 025 20 35Α
3) 37 24 46Β - 025 20 34Α
4) 37 24 46Β - 025 20 33Α
5) 37 24 45Β - 025 30 22Α