823/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

03/06/2022 - 12:42

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 721/2022.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΣΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Ρ/Κ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.
AΠΟ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 48 04Β - 023 28 33Α
37 48 46Β - 023 28 55Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.