822/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6547.1)

03/06/2022 - 10:42

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 21 14Β - 024 08 16Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.