821/2022 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 9700)

03/06/2022 - 10:41

ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 30 38Β - 027 12 52Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.