816/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΝΕΥ ΦΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

03/06/2022 - 10:18

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 692/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΝΕΥ ΦΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
' TRACARRIER ' ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ :
37 57 27B - 023 34 00A