804/2022 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 3330).

01/06/2022 - 09:50

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟΣ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 18 57Β - 026 18 40Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.