788/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

27/05/2022 - 10:25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
40 50 28Β - 025 55 43Α
40 50 33Β - 025 55 43Α
40 50 40Β - 025 55 43Α
40 50 45Β - 025 55 43Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.