787/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

27/05/2022 - 10:24

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 41 50Β - 020 44 20Α
38 41 46Β - 020 44 16Α
38 41 45Β - 020 44 18Α
38 41 48Β - 020 44 23Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 32 47Β - 020 37 21Α
38 32 55Β - 020 36 13Α
38 32 05Β - 020 37 36Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ