736/2022 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

19/05/2022 - 09:48

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 677/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 52 47Β - 023 26 15Α
38 52 57Β - 023 27 00Α
38 53 00Β - 023 29 00Α
38 52 30Β - 023 29 00Α
38 52 20Β - 023 26 20Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 52 30Β - 23 28 00Α
38 52 30Β - 23 29 30Α
38 53 00Β - 23 28 00Α
38 53 00Β - 23 29 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.