733/2022 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΑΛΥΚΗ (ΑΕΦ 1243) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/05/2022 - 09:25

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΟΡΜΟΥ ΑΛΥΚΗΣ,ΟΡΜΟΥ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ.ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 11 79Β - 023 02 94Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.