725/2022 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ

17/05/2022 - 09:52

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.
ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ
ΤΗΝ 22 ΜΑΙΟΥ 2022 ΑΠΌ 0900Ζ ΕΩΣ 1800Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
35 42 00Β - 028 21 00Α
34 55 00Β - 028 21 00Α
34 55 00Β - 029 56 00Α
35 42 00Β - 029 56 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ