709/2022 - ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ.

13/05/2022 - 18:38

ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ.
ΤΗΝ 21 ΜΑΙΟΥ 22 ΑΠΟ 0630Ζ ΕΩΣ 0830Ζ
ΤΗΝ 24 ΜΑΙΟΥ 22 ΑΠΌ 1100Ζ ΕΩΣ 1300Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
35 04 00Β - 027 31 00Α
35 04 00Β - 027 58 00Α
34 32 00Β - 028 53 00Α
34 13 00Β - 027 31 00Α.