704/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ''ΠΕΤΡΩΤΩΝ''.

13/05/2022 - 10:01

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ''ΠΕΤΡΩΤΩΝ''.
ΤΗΝ 16 ΜΑΊΌΥ 22 0600Ζ-1700Ζ
ΤΗΝ 17 ΜΑΊΌΥ 22 0500Ζ-2000Ζ
ΤΗΝ 18 ΜΑΊΌΥ 22 0500Ζ-1200Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
40 51 30Β - 025 28 20Α
40 51 30Β - 025 30 00Α
40 52 00Β - 025 37 20Α
40 51 30Β - 025 37 20Α
40 50 50Β - 025 41 40Α
40 35 20Β - 025 41 40Α
40 35 20Β - 025 29 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.