703/2022 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ''A''.

12/05/2022 - 09:53

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ''Α''
ΤΗΝ 16, 17, 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΙΟΥ 2022 ΑΠΌ 0400Ζ ΕΩΣ ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
35 36 00Β - 024 07 00Α
36 18 00Β - 024 07 00Α
36 18 00Β - 024 47 00Α
35 34 00Β - 025 08 00Α
35 31 00Β - 024 11 00Α
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ
''ΝΑΜFI CONTROL'' ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ 12 ΚΑΙ 16 VHF.