701/2022 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ. - ΝΑΧΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

12/05/2022 - 09:50

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 649/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ. - ΝΑΧΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΘΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ'
ΑΠΌ 11 ΜΑΪΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 07 28Β - 025 17 54Α
37 06 13Β - 025 16 35Α
37 04 44Β - 025 16 15Α
37 03 49Β - 025 16 49Α
37 02 59Β - 025 16 51Α
37 00 55Β - 025 15 30Α
36 59 06Β - 025 22 01Α
37 04 33Β - 025 19 49Α
37 05 40Β - 025 20 35Α
37 05 38Β - 025 21 41Α
37 06 41Β - 025 22 11Α
37 07 29Β - 025 23 26Α
ΚΑΙ ΑΠΌ 13 ΜΑΪΟΥ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 58 04Β - 025 34 15Α
36 58 04Β - 025 38 55Α
36 54 37Β - 025 38 55Α
36 54 30Β - 025 38 22Α
36 53 43Β - 025 37 45Α
36 53 49Β - 025 36 56Α
36 53 17Β - 025 36 08Α
36 52 43Β - 025 36 28Α
36 48 04Β - 025 29 17Α
36 55 12Β - 025 29 17Α
ΤΗΡΕΙΤE ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.