699/2022 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΠΥΡΩΝ.

12/05/2022 - 09:48

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ
16 ΜΑΙΟΥ 22 0500Ζ - 0900Ζ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 50 00Β - 025 00 00Α
38 30 00Β - 025 00 00Α
38 30 00Β - 025 45 00Α
38 55 00Β - 025 45 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.