696/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6405)

11/05/2022 - 09:58

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 14 05Β - 023 16 35Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.