676/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 5650)

06/05/2022 - 11:53

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΑΚΡΑ ΣΤΑΛΑΜΑΤΑ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 38 32Β - 023 18 45Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.