661/2022 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

05/05/2022 - 12:01

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.
ΤΗΝ 10,12,17,19,24,26, 31, ΜΑΙΟΥ 2022
ΚΑΙ 02,07,09,14,16,21,23,28,30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 0400Ζ ΕΩΣ 2059Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 19 30Α
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.