Εκτύπωση αυτής της σελίδας

655/2022 - ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΝΟΥ

04/05/2022 - 10:02

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΣΟΥ ΑΜΠΕΛΑΣ (ΑΕΦ 8605)
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 06 04Β - 025 15 59A